Magnēts
Svētdiena, 2024.gada 23.jūnijs / Līga
Jurmalas Rogainings 2020

19.10.2024.
Jūrmalas Rogainings

(3 un 6h), 4h (velo)
Nolikums


Pievienojies mums

Mēs piedalāmies

VELO MAGNĒTS 2012
NOLIKUMS

  Sacensību vadība un organizatori.

BJC "IK Auseklis" un Biedrība "Sporta un atpūtas apvienība "Magnēts"".
Sacensību vadītājs Henrijs Freimanis, tel. 29156451 ; www.magnets.lv; e-pasts magnets@magnets.lv

"VeloMagnēta" nodaļa:
Mārtiņš Lasmanis, tel. 29179187, e-pasts: martins.lasmanis@inbox.lv,

  Distances

Dalībniekiem tiek piedāvātas 3 dažāda garuma un grūtības pakāpes distances.

 • Velo3 (garā) – prognozējamais uzvarētāja laiks ap 60 min. Distances garums pa gaisa līniju +/- 15 km (reāli jānobrauc 20- 25 km).
 • Velo2 (vidējā) – aptuveni 2/3 no garās distances. Nedaudz vienkāršāka.
 • Velo1 (īsā) – aptuveni 1/3 no garās distances. Salīdzinoši viegla un vienkārša. Paredzēta bērniem, jauniešiem un iesācējiem.

Dalībnieki distanci var izvēlēties atbilstoši savai sagatavotībai un pašsajūtai.
Atsevišķās kārtās dalībnieki drīkst brīvi mainīt distances.

  Apbalvošana

Apbalvošana sezonas noslēguma pasākumā 2012. gada 6. oktobrī Ropažos.*

Katras grupas pirmo 3 vietu ieguvējus (W un M grupās) apbalvo ar medaļu un diplomu, kā arī:
Dzeltenā bandana - kopvērtējuma uzvarētājs M grupā.
Rozā bandana - kopvērtējuma uzvarētāja W grupā.
Baltā bandana - labākais jaunietis (M16 grupa).
Zilā bandana - labākais veterāns (M50 grupa).
...un vēl:
Sarkanā bandana - stiprākais “kalnietis”. (pretendē tikai tie dalībnieki, kuri nav izcīnījuši kādu no augstākminētajām balvām)
Zaļā bandana - ātrākais “sprinteris”. (pretendē tikai tie dalībnieki, kuri nav izcīnījuši kādu no augstākminētajām balvām (arī “kalnu”))

Uzcītīgākā braucēja balva - dalībniekam, kurš finišējis visvairāk kārtās. (vienāda kārtu skaita gadījumā, balvas ieguvēju noteiks lozējot, bet priekšroka tiks dota dalībniekiem, kuri nav izcīnījuši nevienu no augstākminētajām balvām).

 • Apbalvošanas ceremonijas laikā starp dalībniekiem, kuri finišējuši vismaz 6 VeloMagnēta kārtās, tiks izlozētas sponsoru balvas! Balvas varēs saņemt tikai personīgi klātesot!
 • Visi “VeloMagnēta” dalībnieki, izpildot “Magnēta Lielās balvas” nolikuma prasības, ir tiesīgi piedalīties tās izlozē (arī velo kārta dod iekaiti nepieciešamajām 30 kārtām).

*) Lai pretendētu uz “VeloMagnēta” godalgām, jābūt vismaz 6 (no 10) ieskaites kārtām.

  Kopvērtējuma aprēķināšana

Dalībnieki tiek vērtēti dāmu (W) un kungu (M) grupās.
M16 un M50 grupu dalībnieki par punktiem cīnās kopējā ieskaitē.

 • Kopvērtējumu nosaka, aprēķinot 6 labāko kārtu koeficientu summu no 10 iespējamām.
 • Koeficientu iegūst katras kārtas grupas uzvarētāja rezultātu dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar veiktās distances papildus koeficientu:

Kungiem Dāmām
Velo3M- koeficients 1,0 Velo3W- koeficients 1,0
Velo2M- koeficients 0,7 Velo2W- koeficients 0,9
Velo1M- koeficients 0,5 Velo1W- koeficients 0,5

 • “Kalnu” un “sprinta” punktus izcīna tikai kartē ar “K” (kalns) vai “S” (sprints) apzīmētos etapos uz konkrētu KP, veicot pilnu Velo3 (garo) distanci. Punktus izcīna pēc sekojoša principa: 1. vieta etapā- 10 punkti, 2. vieta- 9 punkti, 3. vieta- 8 punkti, ... ... 10. vieta- 1 punkts. (skat. “spliti”).
 • “Kalnu” un “sprinta” ieskaitē vērtē visās kārtās izcīnītos punktus.
 • Visās kārtās būs 2 “Sprinta” KP.
 • “Kalnu” KP skaits ir atkarīgs no konkrētās kārtas apvidus. Sk. tabulā:

  Sacensību norise

 • “VeloMagnēta” starts ir atvērts no plkst. 16.00 līdz 19.30 - drīkst startēt jebkurā sev tīkamā laikā, finišs tiek slēgts 21.00.
 • Lai piedalītos sacensībās, pirmajā reizē ir jāaizpilda anketa un sacensību centrā jāiegādājas dalībnieka numurs, kas ir derīgs visu sezonu, piedaloties gan “VeloMagnēta”, gan “Magnēta” sacensībās. Numura lietošana ir obligāta!
 • Dalībnieks sacensību centrā samaksā dalības maksu, un saņem karti. Distanci var izvēlēties atbilstoši savai sagatavotībai un pašsajūtai.
  Atsevišķās kārtās dalībnieki drīkst brīvi mainīt distances.
 • Ja nav sava personīgā SPORTident kartiņa, tad to izīrē sacensību centrā (reģistrācijā).
 • Pie starta koridora ieejas, ierīcē “Clear” dalībnieks «izdzēš» SI kartē iepriekšējo informāciju, sagaidot trīs secīgus skaņas un gaismas signālus. Kad dalībnieks ir gatavs doties distancē, brīvi izvēlētā laikā var startēt, ievietojot SI karti ierīcē «Starts» un, atskanot signālam, dodas distancē.
 • Distancē kontrolpunkti (KP) jāapmeklē norādītajā secībā. Atzīmēšanās KP ierīcēs tāpat kā “Startā”- jāsagaida skaņas (un gaismas) signāls.
 • Ja nejauši atzīmējaties nepareizā KP, tad tas neskaitas- jāturpina distanci dodoties uz savu paredzēto KP.
 • Ja izlaists kāds distancē paredzētais KP, tad jādodas uz pirmo izlaisto KP un no tā atkal jāturpina distance norādītajā KP apmeklēšanas secībā (jebkurā citā secībā paņemtie KP tiek uzskatīti par “nepareizajiem” un netiek ieskaitīti).
 • Neaizmirstiet atzīmēties arī “Finiša” kontrolpunktā.
 • Pēc tam dodieties uz finiša telti, kur tiesnesis nolasa SI kontrolkartes atmiņu un izsniedz izdruku ar distances posmu laikiem. Uzmanību! Lai izvairītos no kļūdām, saņemot izdruku, pārliecinieties, ka izdrukā ir rakstīts jūsu vārds un uzvārds!
 • Dalībnieks, kurš dažādu iemeslu dēļ nav veicis distanci, obligāti par to paziņo (“atzīmējas”) finiša tiesnesim, lai ir iespējams reģistrēt, ka visi dalībnieki iznākuši no meža;
 • Īrētās SI kartes nododamas finišā. Īrētās SI kartiņas nozaudēšanas gadījumā dalībniekam sacensību rīkotājiem jāatlīdzina pilna SI kartiņas vērtība!
 • Saudzēsim dabu un nepiesārņosim to!
 • Ievērosim Fair play (godīgas spēles) principus! (t. sk. iesildīšanos veicam bez kartes!)

Dalības maksa

 • Dalībnieka numurs - 1.00 Ls.
 • Jauniešiem līdz 18 gadiem – 1.50 Ls par kārtu.
 • Pensionāriem virs 60 gadiem – 2.00 Ls par kārtu.
 • Pārējiem dalībniekiem – 3.00 Ls par kārtu.
 • “Magnēts” + “VeloMagnēts” - 5.00 Ls (3.00Ls + 2.00Ls) par kārtu.
 • SPORTident kartiņas īre 0.50 Ls par kārtu.
 • Sacensību centrā būs iespējams gan izīrēt (1.50 Ls), gan arī iegādāties “Miry” veloplanšetes.

Citi noteikumi:

 • VeloMagnētā pārvietošanās ārpus ceļiem un takām nav aizliegta.
 • Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot kartē apzīmētās aizliegtās teritorijas.
 • Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus, t.i., konfliktēt ar zemes īpašniekiem.
 • BRAUCOT PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM, STINGRI JĀIEVĒRO CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMUS! Esiet ļoti uzmanīgi šķērsojot koplietošanas ceļus un braucot pa tiem! Sacensību laikā SATIKSME NAV IERBEŽOTA!
 • Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
 • Lai gan distances plānotas tā, lai mežā maksimāli būtu “vienvirziena satiksme”, tomēr pilnībā to nodrošināt nav iespējams. Tādēļ esiet uzmanīgi arī slikti pārredzamās vietās meža ceļos un takās! Mežā ir arī citi velobraucēji, kā arī skrējēji. Vēlams ievērot šādus principus:
 • Iespēju robežās arī meža ceļos braucam tikai pa ceļa labo pusi.
 • Palaižam garām ātrākus braucējus, savukārt tie laipni brīdina ka apdzīs (pa kreiso pusi).
 • Ceļu un taku krustojumos priekšroka ir dalībniekam, kurš brauc pa platāku ceļu. Ja tie ir vienādi, tad priekšroka ir tam, kurš tuvojas no labās puses (labās rokas princips).
 • ĶIVERES LIETOŠANA IR OBLIGĀTA! Visa distance jāveic ar aizsprādzētu aizsargķiveri!
 • Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
 • Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildīgi ir viņu vecāki!
 • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

“VeloMagnēta” dalībnieku ievērībai!

Veloorientēšanās sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.

Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu orientēšanās sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.


© 2007 - 2024, Magnets.lv | Izstrāde un uzturēšana: WebIzstrade.lv


Bildes un video


BAUSKAS ROGAININGS 2018

RĪGAS ČEMPIONĀTS 2018

BĒRNU SKOLIŅA

VASARAS MAGNĒTS 2017


Atbalstītāji

Sportident
Sodra
IK Auseklis  
Latvijas leļļu teātris   Tempur Rīgas meži

Sadarbības partneri
Jelgava Meridins Noskrien Ziemu