Magnēts 2008     Kopvērtējums pēc 74.kārtas atjaunots 01.10.2008 15:23:43
M8       Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
==================================================
==================================================
==================================================
==================================================
==================================================
=======